โรงเรียนบ้านนาสีนวล

S__1312057
S__1312059
S__1312061
S__1312060
S__1312075
S__1312077
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวชิรายุทธ จอกทองรองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยอันดีงามพร้อมตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา