โรงเรียนบ้านนาสีนวล

Asides

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ฯ พร้อมคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของโรงเรียนบ้านนาสีนวล

Read More